Hoe thuiswerken de bedrijf informatiestromen veranderen

Thuiswerken is de afgelopen jaren al gestaag in populariteit toegenomen. Waar eerder van werknemers verwacht werd dat zij vijf dagen per week op kantoor werkten, was er al een beweging gaande die toeliet dat werknemers meer vrijheden kregen in de locatie waar zij werkten. Echter, met Corona is dit natuurlijk abrupt verandert naar een situatie waarbij thuiswerken meer dan de norm is geworden. Dit heeft ook geleid tot een compleet nieuwe vorm van informatiestromen, wat zichtbaar is in de vraag naar structuur in de vorm van ISO 27001. Bedrijven deden er de afgelopen tijd, en nog steeds, om deze verandering van situatie in kaart te brengen en hiervan te leren.

Formele informatiestromen

Collega’s vonden elkaar in het verleden vaak bij het koffiezetapparaat of in de lunchpauze. Dit soort informele ontmoetingsmomenten hebben nu plaatsgemaakt voor vooral formele online meetingen. Deze laten vaak weinig ruimte over voor informele gesprekken door de zakelijke aard van ontmoetingen die online plaatsvinden. Voor bedrijven is het dan ook verstandig om sociale ontmoetingen te stimuleren. Nu we bijvoorbeeld weer vaker naar kantoor kunnen, wordt geadviseerd om kantoordagen met teams af te spreken waarop iedereen toch op minimaal een dag per week samen komt.

Voorlichting

De hoeveelheid informatiestromen die dus nu zowel online- als offline plaatsvinden, hebben risico’s met zich meegebracht. Vooral bedrijven die hun informatiestromen nog niet goed op orde hadden lopen risico’s. Voor partijen met verkeerde bedoelingen is het namelijk makkelijker binnen te dringen op de systemen door medewerkers die gebruik maken van een onveilige verbinding. Blijf continue bezig met het opleiden en voorlichten van medewerkers over (nieuwe) risico’s voor je organisatie. Stimuleer daarnaast trainingen en het gebruik van veilige verbindingen.

Hybride

Tot slot zien we met de vermindering van maatregelen een overstap naar een nieuwe hybride werkvorm. Informatiestromen lopen nu zowel online als offline door elkaar heen. Meetings worden fysiek bijgewoond en gestreamd voor collega’s of klanten die hier niet fysiek bij kunnen zijn. Om toch de kwaliteit te blijven waarborgen kan daarom gewerkt worden aan kwaliteitsmanagement door middel van ISO 9001. Deze norm geeft organisaties handvaten en richting voor het verbeteren van processen waardoor efficiënter gewerkt wordt, kosten bespaard kunnen worden en de klanttevredenheid te kunnen laten toenemen.

Reageer